Renovering af gadebelysning Kaaliikassaap Aqq.

DECEMBER 2015 – I samarbejde med Nukissiorfiit renoveres gadebelysning på Kaaliikassaap Aqq. med udskiftning til nye og tidssvarende LED armaturer.

Hvor de gamle lamper forbruger 90W er de nye lamper på 28W og leveres med indbygget natsænkning.

Armaturerne spare på strømmen ved at dæmpe lyset om natten – i stedet for som de eksisterende, hvor hver anden lampe slukkes.
Derved skånes miljøet, mens der spares på strømmen.

Arbejdet afsluttes og idriftsættes januar  2016