Referencer - APISSEQ INGENIØRKOLLEGIUM – 2011

APISSEQ INGENIØRKOLLEGIUM – 2011

1 photo


Portfolio Description

2011 – Apisseq Ingeniørkollegium – 1.400 m2  med plads til 38 beboere.

Lys- og kraftinstallationer, fællesantenneanlæg, dataloggersystem for overvågning af bygnings forbrug og tilstand, solvarmeanlæg, internt varslingsanlæg samt handicaplift

Finansieret af Villum Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Bygherre: Den selvejende institution, Gr. Ingeniørkollegium